Yağmurlama Sulama

Anasayfa

Yağmurlama sulama yöntemi, Suyun kaynaktan belli bir basınçla alınarak kapalı bir sistem ile toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ve ince damlacıklar halinde, püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sistemdir.

YAĞMURLAMA BORUSU GENEL ÖZELLİKLERİ

Akplas yağmurlama boruları düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından su sızdırmayacak sekil de, her türlü arazi koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Yağmurlama Sulama Boru ve Ek Parçaları; TS 418-2 EN 12201-2’ye göre polietilen hammaddesinin en geliştirilmişi olan PE 100 (HDPE)’den imal edildiği için hafif ve esnek yapısı ile montaj kolaylığı sağlar. Yüksek yoğunluklu ürünün çevresel gerilme değeri 10 MPa olduğundan diğerlerine göre daha ince et kalınlığında üretilebilmektedir. Böylece ürünün hafif olması sağlandığı gibi, içerisinden daha fazla akışkan akar. Yağmurlama Sulama Boruları mandallı olarak 5 ve 6 m boylarında turuncu şeritli olarak iki çeşit üretilmektedir.

YAĞMURLAMA BAŞLIKLARINDA SU DAĞILIMI

Şekil 1 : Yağmurlama başlıklarında ıslatma alanı ve su dağılım eğrisi

 

 

Şekil 2 : Yağmurlama sulama sisteminin unsurları

 • Yağmurlama Sulama Yönteminde Sistem Tertibi
 • Lateral boru hatları tesviye eğrilerine paralel yada bayır aşağı eğimde döşenmelidir.
 • Olanaklar ölçüsünde bayır yukarı eğimde döşemekten kaçınılmalıdır.
 • Lateral uzunluğu zorunlu kalınmadıkça 250 m den fazla tutulmamalıdır.
 • Ana boru hattı, laterallere dik olacak ve olanaklar ölçüsünde laterallere iki yönlü su verecek biçimde yerleştirilmelidir
 • Taşınabilir sistemlerde , bir konumda sulama tamamlandıktan sonra sistem unsurları başka bir konuma taşınmaktadır. Pompa taşınabilir olabildiği gibi sabit de olabilir. Bu sistemlerde ana ve lateral boru hatları toprak yüzeyine serilidir.
 • Yarı sabit sistemler, bir konumda sulama tamamlandıktan sonra yalnızca lateral boru hatlarının bir başka konuma taşındığı sistemlerdir. Pompa ve ana boru hattı sabittir. Ana boru hattı genellikle toprak altına gömülü, lateraller toprak yüzeyine serilidir. Uygulamada en çok kullanılan sistem tipidir.
 • Sabit sistemlerde, sistemin tüm unsurları sabittir. Ana ve lateral boru hatları genellikle gömülüdür . Yağmurlama başlıkları sulama mevsimi başlangıcında takılır, mevsim sonunda sökülerek depoya kaldırılır. Meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan küçük yağmurlama başlıklı sistemlerde ise lateral boru hatları toprak yüzeyinde serilidir. Sulama mevsiminin sonunda, yağmurlama başlıkları ile birlikte lateral boru hatları da sökülerek depoya kaldırılır.
 • Sistem maliyeti açısından taşınabilir sistemler en ucuz, sabit sistemler en pahalı sistemlerdir. Ancak işçilik masrafları açısından durum terstir.

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİNDE GÖZÖNÜNE ALINACAK SU UYGULAMA RANDIMANLARI

5.0 ten Az Bitki Su Tüketimi, ET (mm/gün)
  5.0 - 7.5 7.5 ten Fazla
  Ortalama rüzgar hızı 6.5 km/h tan az
66 65 62
70 68 65
75 70 68
80 75 70
  Ortalama rüzgar hızı 6.5 - 16.5 km/h
65 62 60
68 65 62
70 68 65
75 70 68
  Ortalama rüzgar hızı 16.5 - 25 km/h
62 60 58
66 62 60
68 65 62
70 68 65

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİNİN DİĞER SULAMA YÖNTEMLERİNE ÜSTÜNLÜKLERİ

 • Topografyası bozuk alanlar tesviyeye gerek duyulmadan sulanabilir.
 • 2. Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda yüksek su uygulama randımanı sağlanır.
 • 3. Geçirimsiz tabaka yada taban suyunun yakın olduğu yüzlek topraklarda taban suyu oluşturmadan yada taban suyunu yükseltmeden kontrollü bir sulama  yapılabilir.
 • 4. Su iletim ve su uygulama randımanı daha yüksektir.
 • 5. İyi projelenir ve uygulanırsa erozyon sorunu oluşturmaz.
 • 6. Boru hatları gömülü de olsa yüzeyde serili de olsa açık kanallara oranla daha az yer kaplayacağından tarım dışı kalan alan daha azdır, makinalı tarım uygulaması daha kolay olur.
 • 7.  Sulama kolay yapılır ve işçilik masrafı azdır.
 • 8. Bitki besin maddeleri ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte verilebilir.
 • 9.  Bu yöntem ekonomik değeri yüksek bazı sebzeler ve meyve ağaçlarının dondan korunması  için  kullanılabilir.

AKPLAS YAĞMURLAMA BORU AVANTAJLARI

 • Darbelere karşı oldukça dayanıklıdır, kırılmaz bu nedenle de ömrü uzundur.
 • Korozyona karşı direnç gösterir.
 • Güneş ısınların dan kesinlikle etkilenmez.
 • Mikroorganizmalara karşı oldukça dayanıklıdır.
 • Her türlü araziye kolaylıkla uyum sağlamaktadır.
 • Ağırlığından dolayı taşıması ve birleştirmesi kolaydır.
 • Güvenilir birleştirme yöntemi ile sızdırmazlık sağlayarak su kayıplarını ortadan kaldırır.
 • İç yüzeyi sayesinde basınç kayıplarının minimuma inmesi sağlanmaktadır.
 • Yağmurlama Sulama Yönteminin Avantajları
 • Sulama suyunun az olduğu yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır.
 • Meyilli ve topografyası bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yılabilir.
 • Mahsul veriminde diğer sulama metotlarına göre daha kaliteli ve verimli bir sonuç verir.
 • İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlar.
 • Toprak derinliği az ve sığ topraklarda en ideal sulama sistemidir.
 • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından ekim alanı artar ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilir.
 • Mahsüller dondan ve sıcaktan korunabilir.
 • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkan ı olduğundan, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodur.
İlgili PDF ler

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Yağmurlama Sulama Boruları Kaç bar basınca dayanır ?
  • Yağmurlama sulama boruları 6 atm basınca dayanır fakat sistemim tüm elemanları bu basınç altında çalışmayabilir. Örnek olarak kullanılan sprink sayısı yada sprink debisi sprinklerin bu basınç altında çalışmasına zarar verebilir. Bu nedenle yağmurlama sulama sistemleri 2-3 bar seviyelerinde çalıştırılmalıdır.

 • MDPE HDPE Pe 80 ve Pe 100 arasındaki fark nedir?
  • Petrokimya gelişimi ile beraber tanımlanmış Polietilenler yoğunluklarına göre LDPE Low Density Polyethylene ( Alçak Yoğunluklu Polietilen),MDPE Medium Density Polyethylene ( Orta Yoğunluk Polietilen), HDPE High Density Polyethylene ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) sınıflandırılmışlardır. Yüksek Yoğunluklu Polietilenler diğerlerin göre daha güçlü bir dayanıma sahiptir. MRS (Minimum Required Strength) değer MDPE için 8 HDPE ürünleri için 10 olarak hesaplanmıştır. Bu HDPE ler için daha düşük et kalınlığı değerinde daha büyük bir dayanımı dolayısı ile daha çok akışkan geçmesini sağlar. MDPE ürünler ise daha büyük et kalınlığı değeri ile dış darbelerle oluşan çatlak ve ve yarılma konusunda avantajlar sağlar.